Hàm Cắt Chuỗi Trong Excel

Trong bài viết lần trước, chúng ta đã được giới thiệu cách nối chuỗi trong Excel bằng hàm CONCATENATE. Tương tự, trong bài viết hôm nay. Chúng ta sẽ được tìm hiểu về các cách cắt chuỗi trong Excel. Vậy để làm được điều này, chúng ta cần sử dụng các hàm cắt chuỗi nào trong Excel? Tất nhiên, khi muốn tách thành nhiều chuỗi. Bạn cũng có các hàm cắt chuỗi riêng là: RIGHT, LEFT, MID. Cách sử dụng các hàm này như thế nào? Các bạn cùng theo dõi qua bài viết hướng dẫn với hình minh họa dưới đây. Để có thêm nhiều thông tin tham khảo nhé.

Ở đây, để cắt được chuỗi trong Excel. Chúng ta sẽ có 3 hàm cắt chuỗi trong Excel, bao gồm:

– Hàm Right: Thực hiện lấy phần chuỗi con bên phải phần chuỗi gốc.

– Hàm Left: Hàm thực hiện lấy phần chuỗi con bên trái phần chuỗi gốc.

– Hàm Mid: Hàm thực hiện lấy phần chuỗi con nằm giữa của chuỗi gốc.

Cách sử dụng hàm RIGHT để cắt chuỗi

Cú pháp hàm RIGHT

Hàm này có cú pháp như sau: =RIGHT(text, n).

Trong đó:

Text: chuỗi kí tự hoặc địa chỉ ô có chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần cắt hoặc lấy ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số n này, Excel sẽ mặc định giá trị ở đây sẽ là 1).

Chức Năng

Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên phải.

Ví dụ: Áp dụng hàm RIGHT để lấy ký tự của cột “Mã số sinh viên” trường hợp có tham số n = 3.

– Trên D2 ta gõ công thức như sau: = RIGHT (C2,3) và nhấn Enter.

– Ô C2 là ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.

– Kết quả sẽ hiển thị lên ô D2. Sau đó ta sao chép công thức xuống dưới và được kết quả như minh họa.

hàm cắt chuỗi trong Excel - hàm right

Cách sử dụng hàm LEFT để cắt chuỗi

Cú pháp hàm LEFT

Hàm này có cú pháp như sau: =LEFT(text, n).

Trong đó:

Text: chuỗi kí tự hoặc địa chỉ ô có chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần cắt hoặc lấy ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số n này, Excel sẽ mặc định giá trị ở đây sẽ là 1).

Chức Năng

Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên trái của chuỗi.

Ví dụ: Áp dụng hàm LEFT để lấy ký tự của cột “Mã số sinh viên” trường hợp có tham số n = 4.

– Trên E2 ta gõ công thức như sau: = LEFT (C2,4) và nhấn Enter.

– Ô C2 là ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.

– Kết quả sẽ hiển thị lên ô E2. Sau đó ta sao chép công thức xuống dưới và được kết quả như minh họa.

hàm cắt chuỗi trong Excel - hàm left

Cách sử dụng hàm MID để cắt chuỗi

Cú pháp hàm MID

Hàm này có cú pháp như sau: =MID(text, m, n).

Trong Đó:

Text: Chuỗi ký tự.

m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

Chức năng

Cắt ra n ký tự trong chuỗi text bắt đầu từ vị trí m.

Ví dụ: Áp dụng hàm MID để lấy ký tự của cột “Mã số sinh viên” để lấy ra ngành học của sinh viên.

– Nhập công thức tại ô F2 như sau: = MID (C2,5,4) – Trả về 4 ký tự của chuỗi C2 bắt đầu từ ký tự thứ 5.

– Kéo xuống các ô còn lại để sao chép công thức.

hàm cắt chuỗi trong Excel - hàm mid

Lời kết

Vậy là chúng ta đã cùng nhau. Tìm hiểu về các hàm cắt chuỗi trong Excel. Đây là những hàm cơ bản. Để từ đó, bạn có thể lồng ghép vào các hàm khác tùy theo yêu cầu đề bài. Và dĩ nhiên, vận dụng tốt những điều cơ bản. Sẽ giúp bạn tư duy những thứ nâng cao hơn, tùy tình huống. Bên cạnh đó, nhớ cập nhật những bài viết của Officetipps.net thường xuyên. Để tham khảo được những mẹo hay trong Word hoặc Excel nữa nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *